Velkommen

Med Mellem-rummet ønsker vi at skabe et særligt rum af energi og stemning, der fremmer livsforanderlige oplevelser, bevidsthed, trivsel og velvære. Et sted, hvor man kan trække sig tilbage fra en hektisk hverdag, reflektere og arbejde i indre såvel som ydre processer.

Mellem-rummet tilbyder et rum og en ramme, hvor mennesker har mulighed for at tage en pause til at søge hen, finde ind og opleve ro, stilhed og stemning. Et mellemrum til at sanse og udforske balancen mellem krop, sind og sjæl.

Vi tror på, at mennesket i den moderne verden har brug for rum og pauser til at sanse og mærke sig selv og sin egen sandhed. Mellem-rummet tilbyder en unik ramme med en særlig ro, stilhed og stemning – sin helt egen energi, der skaber mulighed for at åbne op for en dybere bevidsthed og indsigt.

Med Mellem-rummet som et integreret transformativt rum, er det vores ønske, at vi sammen er tro mod og har respekt for begrebet “mellem-rummets magi”. Et magisk rum mellem to punkter kan være med til at fremkalde et levende menneskeligt behov for trivsel, glæde, kreativitet og for psykologisk såvel som mental og spirituel udvikling. Et unikt rum med plads til blødhed, hjertelighed, samhørighed og meningsfuldhed bygget på et fundament af ro, stemning og trans- formerende energi.

Igennem et netværk af kompetente, erfarne og inspirerende mennesker ønsker vi at tilbyde og implementere en integreret grundfilosofi ved at arbejde med krop, sind og sjæl. I samarbejde med vores kursusholdere og dygtige instruk- tører søger vi integreret viden, visdom og praksis, hvorfra vi som individer kan føle os mere frie og fuldt ud autentiske i en Verden i balance.

Mellem-rummet danner med sin sanselige harmoniske energi, enkle indretning og æstetik, den ramme der gør det muligt at vække opmærksomheden om en levende menneskelig længsel efter at kunne mærke sig selv og en forbundethed til verden omkring. At få kontakt til balance, glæde, kreativitet og bæredygtig udvikling.

Et unikt rum i ro, stilhed og stemning. Glæd dig!

In-between, beyond time and space. This is where wisdom begins, where we enter the realm of seeing things neigther good or bad

unnamed

 

 design: via design
 kode: beruf