Yoga & Meditations underviser Simon Vittus Jasper Hansen

Jeg bor til daglig ved Vækstcenteret i Nørre Snede, og lever dér et liv med meditation og kropsarbejde som omdrejningspunkter; både personligt og fagligt. Jeg har haft en daglig meditationspraksis siden 2006. Jeg lever udelukkende af at undervise i yoga, mindfulness og meditation. Samt individuelle sessioner med terapi og healing. Et af de principper, som præger min undervisning mest, er princippet om at kunne integrere det selvudviklingsmæssige og det spirituelle med det almindeligt levede liv, som det leves af os moderne vestlige mennesker. Jeg er derfor meget optaget af, hvordan vi i den vestlige verden kan få allermest gavn af disse oftest østlige praksisformer (yoga, meditation, mindfulness). Dette betyder, at jeg bruger en del tid på at forholde mig til både ny og gammel forskning, som gives af pionererne på området.     

UDDANNELSE OG ANDEN ERFARING

Jeg er uddannet cand.mag. i filosofi, videnskabsteori og kommunikation fra Roskilde Universitet. Hele overbygningen af uddannelsen og specialet, brugte jeg på at studere forskning i mindfulness og meditation. Jeg har i en årrække arbejdet på Københavns Universitet som ekstern underviser i kommunikation (mundtlig formidling og politisk kommunikation). Jeg er certificeret psykoterapeut fra en af landets 4-årige og tværministerielt godkendte psykoterapeut-uddannelser (ID Academy). Jeg er certificeret fra to yogalærer-uddannelser; begge fra den israelsk-amerikanske hatha yogalærer og ph.d., Shy Sayer. Den første yogalærer-uddannelse tog jeg i Thailand. Og overbygningen på denne uddannelse fandt sted i Danmark (en efteruddannelse for yogalærere fra hele verden, som jeg personligt arrangerede, koordinerede, deltog i og medunderviste på). Endelig er jeg uddannet mindfulness-underviser fra Århus Universitet i det internationalt akkrediterede mindfulness-system, MBSR.  

Jeg har haft en daglig meditationspraksis i mere end 15 år. Og jeg har personligt arbejdet med terapi og selvudvikling på egen krop i mere end 20 år. Dette udgør kernen i fundamentet for den undervisning, jeg tilbyder. Jeg modtager fortløbende supervision og vejledning fra nogle af eksperterne på området. Jeg har desuden i en årrække rejst både i Østen og Europa for at inspireres af de internationale kapaciteter.      

AFSLUTNINGSVIST

Jeg har afslutningsvist lyst til at fortælle ganske kort om, hvad der for mig er formålet med både selv at praktisere disse teknikker, men også ift. at tilbyde det i min undervisning. Formuleret helt kort handler det for mig om – lige siden jeg i gymnasiet blev bidt af det – at der findes veje, teknikker og redskaber til at vi mennesker rent faktisk kan få mere ud af det liv og den tid, vi har på Jorden. Vi kan faktisk, hvis vi anvender disse praksisveje, komme til at leve liv med mere glæde, med bedre kontakt til os selv, mindre stress, med mere indfrielse af de drømme, vi måtte have, og med mere overskud og ansvar over for andre mennesker. Derfor rummer det at praktisere mindfulness, meditation, yoga et stort alvors-aspekt. Og det kræver en etik at beskæftige sig med det. Når det er sagt, så er det også vigtigt at sige, at mindfulness og meditation også skal behandles med humor og med almindelighed. Kvaliteter der gør det både sjovt og anvendeligt at beskæftige sig med det. Endeligt har jeg også den forestilling – som kommer fra forskning af effekterne af mindfulness, yoga og meditation – at hvis vi på flere områder lærer at integrere mindfulness og meditation i vores liv, så vil det have nogle gunstige konsekvenser for de mennesker og samfund, vi lever i og sammen med. En hel del forskning viser fx, at det mindset, som kultiveres af mindfulness og meditation kan være med til at løse nogle af de kriser og konflikter, vi står over for i dag – personligt og globalt. Med andre ord: Mindfulness og meditation er ikke kun noget, vi gør for vores egen skyld. Effekterne påvirker også vores nære relationer og vores medmennesker. Og dette er vigtigt. 

Se mere http://simonvjhansen.dk/